O nás

Mamocentrum bylo založeno v roce 2000. Bylo vybaveno za pomoci nadace V.Polaka (automobilového závodníka, který finančně podporoval výzkum v oblasti časné diagnostiky a léčby karcinomu prsu). Je součástí radiodiagnostické kliniky VFN a 1.LF UK. Funguje nejen jako screeningové pracoviště ale také jako superkonziliární pracoviště a podílí se na výuce mediků a mladých lékařů.

V současné době je centrum vybaveno nejnovějšími mamografy (Hologic) s možností tomosyntézy (3D mamografie) a tomosyntézou řízené vakuové biopsie. Provádí všechna vyšetření od mamografického screeningu po magnetickou rezonanci, core-cut biopsie, vakuové biopsie i stereotaktické lokalizace.

Vyšetřujeme na špičkových sonografech Toshiba Aplio. Magnetické rezonance provádíme v budově Neurologické kliniky VFN.

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/radiodiagnosticka-klinika/


Naši lékaři 


MUDr. Jana Červenková

Vedoucí lékař 

MUDr. Kateřina Brousilová 

Specializovaný lékař 

Prof. MUDr. Jan Daneš CSc.

Specializovaný lékař

MUDr. Hana Kacerovská, CSc.

Specializovaný lékař  

MUDr. Petra Steyerová 

Specializovaný lékař  

MUDr. Lenka Šebelová 

Specializovaný lékař

MUDr. Jitka Vedralová 

Specializovaný lékař

MUDr. Adéla Ďurišová

Specializovaný lékař

MUDr. Iva Macová

Specializovaný lékař

MUDr. Helena Havránková

Lékař

MUDr. Anna Smirnova

Lékař

MUDr. Bianka Birčáková

Lékař

MUDr. Jiří Blažek 

Lékař

Naši radiologičtí asistenti


Jitka Bílá

Vedoucí radiologický asistent

Evženie Kracíková

Radiologický asistent

Taťána Piloušková, DiS

Radiologický asistent

Kateřina Sachsová, DiS.

Radiologický asistent

Markéta Panyová

Radiologický asistent

Bc. Jitka Jakešová

Radiologický asistent

Naše administrativní pracovnice 


Eva Dvořáková


Marcela Srnová 


Nikol Karasová


Denisa Tlapáková


Jana Fliegerová