METODY VYŠETŘENÍ PRSU

Mamografie

Mamografie je základní vyšetřovací metoda pro ženu nad 40 let. Na rozdíl od sonografie je na ní možné zachytit a hodnotit mikrokalcifikace (drobné usazeniny vápníku), které mohou být jedinou známkou nádorových změn v prsu. Díky tomu je její úloha v mamodiagnostice nezastupitelná . Jedná se rentgenové vyšetření, není proto vhodná jako základní vyšetřovací metoda pro děti, mladé ženy a těhotné.

Sonografie (ultrazvuk)

Sonografie je základní vyšetřovací metoda pro děti, mladé ženy, těhotné a kojící. Pro ženy nad 40 let je používána jako doplňující vyšetření k mamografii. Pomáhá upřesnit nejasné změny na mamografických snímcích a je výbornou metodou pro cílený odběr vzorku (tzv. biopsii).

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance se používá jako doplňková vyšetřovací metoda. Dokáže přesněji než standardní metody jako mamografie či sonografie určit rozsah některých nádorových změn, event. odhalit další nádorová ložiska u některých typů nádorů. Pro ženy s velmi vysokým rizikem karcinomu prsu se provádí také jako preventivní vyšetření. Jedná se o velmi citlivou metodu, jejíž výsledek závisí na hormonálních změnách během menstruačního cyklu. Proto se u žen ve fertilním věku provádí ve 2. týdnu menstruačního cyklu, kdy je hormonálních změn nejméně.

Duktografie

Duktografie je vyšetření vývodů mléčné žlázy pomocí kontrastní látky, která je aplikována do zevního ústí vývodu. Provádí se v případě krvavého výtoku z bradavky a slouží k objasnění příčiny výtoku.

Tomosyntéza ( 3D mamografie)

Tomosyntéza je nová vyšetřovací metoda v mamodiagnostice. Umožní přesnější zobrazení prsu a může odlišit drobné nádorové změny od pouhého překrytí struktur žlázy na mamografickém snímku.